Välkommen till Kliv!

I Västernorrland finns ett regionalt nätverk för språkfrågor, Kliv.

Klarspråk i Västernorrland (Kliv) är ett nätverk för myndigheter och kommuner i vår region. Vi bevakar språkvårdsområdet och sprider kunskapen inom och utom nätverket. Vi arbetar också för att språket ska uppmärksammas hos länets myndigheter. Inom nätverket samarbetar vi och utbyter idéer och erfarenheter.


 

Comments are closed.