Välkommen till Kliv!

I Västernorrland finns ett regionalt nätverk för språkfrågor, Kliv.

Klarspråk i Västernorrland (Kliv) är ett nätverk för myndigheter och kommuner i vår region. Vi bevakar språkvårdsområdet och sprider kunskapen inom och utom nätverket. Vi arbetar också för att språket ska uppmärksammas hos länets myndigheter. Inom nätverket samarbetar vi och utbyter idéer och erfarenheter.


Hur kan film bidra till klarspråk?

Välkommen till årets seminarium!

Vi kommunicerar allt mer i rörlig bild. Kanske filmar du privat på ett enkelt sätt med din mobil? Men hur fungerar det professionellt? Vad bör du tänka på och varför får film ett sådant genomslag?

Josefina Sahlin

I en inspirerande föreläsning får du ta del av hur du kan arbeta med manus, grafik och text när du skapar videoproduktioner. Metoder så att ditt innehåll kommer fram på bästa sätt. Under föreläsningen får du också uppslag på smarta tekniska hjälpmedel. Josefina Sahlin är videoproducent och en uppskattad föreläsare. Hon producerar informativa och pedagogiska videor till företaget Moderskeppet och coachar andra framför kameran.

Mikael Hellman

Mikael Hellman berättar hur du kan arbeta med en egen videoplattform samt hur du tar dig an utmaningar som t.ex. dataskyddsförordningen GDPR och EU:s webbdirektiv inom området ”tillgänglig video”. Mikael delar med sig av hur Malmö stad har byggt upp sin videonärvaro genom åren. Mikael arbetar på deras centrala kommunikationsavdelning och ansvarar för området visuell kommunikation. Han är också en av initiativtagarna till konferensen VIDEOkonf, en konferens om rörlig bild inom offentlig sektor.

Anmälan
Det kostar 595 kronor (exkl. moms) att gå på seminariet. I priset ingår fika och frukt. Anmäl dig senast den 6 oktober här

Var och när?

Torsdag den 11 oktober  klockan 13-16 på Quality hotel, Sundsvall.

Frågor

Kontakta Karina Vennerbring, Länsstyrelsen Västernorrland tel. 0611-34 93 08,  070-652 46 02 eller karina.vennerbring@lansstyrelsen.se

Comments are closed.