Klarspråk

Klarspråk är att skriva med ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Här kan du läsa mer om vad klarspråk är.

Så här beskriver Språkrådet klarspråk:

Klarspråk står för myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Klarspråk handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna.”

Språkrådet arbetar med att främja klarspråk på myndigheter, landsting, universitet, organisationer och företag. Språkrådets webbplats

Klarspråk är att

 • skriva för läsaren
 • vara klar över syftet med texten
 • veta vilket resultat du vill uppnå
 • planera och strukturera innehållet utifrån läsarens perspektiv
 • skriva informativa rubriker
 • sammanfatta det viktigaste
 • vara så personlig som möjligt
 • skriva korta och tydliga meningar
 • använda begripliga ord och förklara facktermer
 • vara konkret
 • använda aktiva verbformer
 • läsa varandras texter och ge goda råd
 • följa Myndigheternas skrivregler
 • följa Språklagen

Hur arbetar andra myndigheter för klarspråk?

Här i Västernorrland är vi många myndigheter som arbetar aktivt med klarspråk. Det kan du läsa mer om under rubriken Språkvård i länet.

Comments are closed.