Språklagen

Genom språklagen får svenskan och minoritetsspråken en särskild ställning i Sverige. Språklagen ställer också krav på att myndigheter uttrycker sig vårdat, enkelt och begripligt.

Svenskan – ett bland många språk i Sverige

Sverige är ett flerspråkigt land. Så beskriver språklagen vårt samhälle och konstaterar samtidigt att svenskan är huvudspråket. Dessutom finns de nationella minoritetsspråken, finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska, samt det svenska teckenspråket som alla har särskilda rättigheter .

Som huvudspråk i Sverige ska svenskan kunna användas inom alla samhällsområden och utvecklas tillsammans med vårt samhälle. Arbetsspråket på myndigheterna ska vara svenska.

Bra språk i det offentliga

Språklagen beskriver att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Det innebär ett stort ansvar för oss som arbetar på myndigheter och annan offentlig verksamhet att se till att språket når upp till de kraven.

Användbara termer

Myndigheter har också enligt språklagen ett särskilt ansvar för den egna terminologin. Terminologin ska finnas tillgänglig, användas och utvecklas.

Mer om språklagen hos Språkrådet

Språklagen började gälla den 1 juli 2009. Läs mer om språklagen på Språkrådets webbplats. Där hittar du bland annat Språkrådets uttolkning av språklagen.

Språklag (2009:600)

Språkpolitik och språklagar (Språkrådet)

Comments are closed.