Länkar

Här hittar du adresserna till några webbplatser med information om språk och terminologi.

Språkrådet

Språkrådet är Sveriges officiella språkvårdsorgan. Här kan du få all information du behöver om språk och språkvård. Du når exempelvis Klarspråkstestet där du kan testa din egen text.

Språkrådet

Språkvårdsgruppen

En startpunkt för dig som söker information om språkvård och språkvårdsorganisationer. Länkar till språksidor, rekommendationer, ordböcker, språkspalter, skrivhandledningar och råd för att skriva för webben m.m.

Språkvårdsgruppen

Svenska Akademiens ordlista

Svenska Akademiens ordlista är en bra källa för dig som vill ta reda på stavning och böjning av svenska ord.

Svenska Akademiens ordlista

Rikstermbanken

Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank. Rikstermbanken innehåller termer och begrepp från ett stort antal ämnesområden.

Rikstermbanken

TNC, Terminologicentrum

Här kan du söka svar på frågor om facktermer.

TNC

Svenska datatermgruppen

Här finns en omfattande förteckning över datatermer och svar på allehanda frågor om betydelse och användningsområden. Svenska datatermgruppen lyder under KTH.

Svenska datatermgruppen

TT-språket

TT har väl utvecklade språkråd. Här kan du få hjälp inom många områden vad gäller det svenska språket.

TT-språket

Comments are closed.