Bolagsverket

Bolagsverket satsar på begripliga texter för alla företagare.

På Bolagsverket är språkvårdsarbetet ett sätt att nå vår vision, Tillsammans för ett enkelt företagande! Som stöd för medarbetarna finns två språkvårdare som jobbar med att driva språkvårdsfrågorna. Dessutom finns ett nätverk, språkgruppen, med representanter från varje enhet.

Det här ingår i språkvårdsarbetet:

  • språktips, riktlinjer och andra hjälpmedel på intranätet
  • skrivutbildningar för medarbetarna
  • språkgranskning av texter som ska läsas av en större målgrupp, exempelvis texter på Bolagsverkets webbplats, i e-tjänster, i broschyrer och brevutskick
  • produktion av lättlästa texter
  • utvärdering av bland annat blanketter och brevutskick
  • terminologiarbete.

Comments are closed.