Försäkringskassan

Språket på Försäkringskassan ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Alla medarbetare som skriver ska känna till och använda Riktlinjer för språket i Försäkringskassan och Myndigheternas skrivregler.

På Försäkringskassans huvudkontor finns språkkonsulter som främst arbetar med

  • språkgranskning och internutbildning
  • utveckling av brev och blanketter
  • förvaltning av styrdokument

Det prestigelösa samarbetet med juridikstaben ledde år 2008 fram till att Försäkringskassan belönades med Klarspråkskristallen. Motiveringen löd:

Klarspråkskristallen 2008 tilldelas Försäkringskassan för ett systematiskt arbete för klara och tydliga beslut. Det nära och prestigelösa samarbetet mellan jurister och språkvårdare är föredömligt och har lett fram till pedagogiska och genomtänkta riktlinjer. Dessa ger en bra grund för det fortsatta arbetet med Försäkringskassans beslut.”

Comments are closed.