Mittuniversitetet

På Mittuniversitetet i Sundsvall finns Språkservice med en heltidsanställd och en intern översättarpool som arbetar med klarspråk, språkgranskning och översättning.  Språken vi arbetar med är svenska, engelska och tyska.

Vi erbjuder våra anställda

  • språklig rådgivning för webbtexter och tryckt material
  • språkgranskning av webbtexter, annonser och studentrekryteringsmaterial
  • språkkurser
  • en språksida på intranätet som erbjuder språktips, riktlinjer, Mittuniversitetets språkpolicy och en intern termlista.

Comments are closed.