Språkseminarium

Varje år arrangerar Kliv ett språkseminarium på varierande teman kring språk. Temat för 2015 var kön och genus i språket. Hur påverkas vi av bildspråket som blir allt viktigare genom att vi använder mer och fler sociala medier? Och hur kan vi undvika att vara normativa?

Ordet hen ur ett ordboksperspektiv

Hur och med vad arbetar SAOL-redaktionen? Louise Holmer pratade om hur samhällsdebatten speglas i ordlistan och om nytillkomna och borttagna ord.

Louise Holmer är doktorand i nordiska språk med historisk inriktning och är en av redaktörerna i redaktionen för Svenska Akademiens ordlista (SAOL).

Dagliga möten med genus

Vilken typ av bilder möter oss dagligen? Hur blir vi påverkade och hur kan vi påverka? Emilia Bergmark-Jiménez berättade om hur vi kan bli mer genusmedvetna och hur könsroller speglas i media.

Emilia Bergmark-Jiménez är genusfotografen som arbetar i gränslandet mellan kommersiellt och konstnärligt fotografi.

Språk som norm eller resurs? Språkvårdens re_aktioner på feministiska språkförändringar

Kan språk vara neutralt och opolitiskt? När är språk diskriminerande? Avspeglar eller konstruerar språk vår verklighet? Daniel Wojahn fokuserade särskilt på hur föreställningar kring klarspråk och språkriktighet förhåller sig till frågor om diskriminering och aktiv språkförändring.

Daniel Wojahn är doktor i nordiska språk på Uppsala universitet och Södertörns högskola.

Uppmärksammade av media

Seminariet blev uppmärksammat av Tidningen Ångermanland.

Läs mer i artikeln (länk till Tidningen Ångermanland)


Comments are closed.