Tidigare seminarier

Begriplig text i praktiken (2019)

Projektet Begriplig text om att skriva för de med lässvårigheter. Klarspråksvinnarna Skatteverket om skrivarstugor och forskaren Beata Jungselius om emojier.

Hur kan film bidra till klarspråk? (2018)

Josefina Sahlin, videoproducent från företaget Moderskeppet. Mikael Hellman, ansvarig för visuell kommunikation på Malmö stad.

Språket i en ny tid – möjligheter och utmaningar (2017)

Sara Lövestam, författare, språkvetare och lärare i svenska för invandrare. Information om Sverige, en webbplats som vänder sig till de som är nya i Sverige. Jacke Sjödin, kåsör, rimmare och underhållare.

Klarspråk igår, idag och i morgon (2016)

Catharina Nyström Höög, forskningschef på Institutet för språk och folkminnen och Annasara Jaensson, språkkonsult på företaget Språkkonsulterna.

Kön och genus i språket (2015)

Louise Holmer, doktorand i nordiska språk med historisk inriktning och en av redaktörerna i redaktionen för Svenska Akademiens ordlista (SAOL).  Emilia Bergmark-Jiménez, genusfotografen som arbetar i gränslandet mellan kommersiellt och konstnärligt fotografi.  Daniel Wojahn, doktor i nordiska språk på Uppsala universitet och Södertörns högskola.

Läs mer i artikel på allehanda.se

Värsta bästa webbspråket (2014)

Fredrik Wackå, webbrådgivare; CSN; SPV; Polisen; Bolagsverket samt Mittuniversitetet höll varsitt miniseminarium att välja mellan. Alla miniseminarier hölls två gånger.

Intervju med Fredrik Wackå

Måste vi krångla till det? Lagspråk blir klarspråk (2013)

Fredrik Bohlin, domare vid Hässleholms tingsrätt; Eva Nordqvist, rättschef på Försäkringskassan och Agneta Häggström, språkvårdare på Försäkringskassan samt Maria Hultberg, språkkonsult och jurist.

Varför behöver du symboler och hur använder du dem? (2012)

Ellika Melander, projektledare för Pictogram på Specialpedagogiska skolmyndigheten; Anders Bond, psykolog med mångårig erfarenhet som utvecklare av kommunikationshjälpmedel och Ulla Bohman, chef för Lättläst-tjänsten vid Centrum för lättläst.

Samspelet mellan språk och bild i olika medier (2011)

Jana Holsanova, forskare vid Lunds universitet samt Fredrik Holm och Joel Fjällsby från produktionsbolaget Marilyn.

Läs mer om seminariet.

Trovärdigt språk i sociala medier (2010)

Ulrica Sahlin, hotelldirektör/vd Hotel Grand Sundsvall; Magnus Moström och Peter Sjöbom, Arbetsmiljöverket samt Helena Englund-Hjalmarsson, Språkkonsulterna.

Språklagen – från ord till handling (2009)

Emilia Emtell, Språkrådet; Anna-Lena Bucher, Terminologicentrum och Brita Swahn, Försäkringskassan.

Läs mer om seminariet.

Hur blir mina texter tillgängliga och begripliga (2008)

Sara Kadefors, författare, journalist och regissör; Jan-Erik Ander formgivare och artdirector och Ulla Bohman ansvarig för Lättlästtjänsten vid Centrum för lättläst.

SMS, Bloggar och Wikis (2006)

Sveriges nya språkmyndighet Institutet för folkminnen presenterar sig. Patrik Svensson, Umeå universitet pratar om vad de nya kommunikationsmöjligheterna innebär för myndigheter och företag.

Språk och slang (2005)

Dogge Doggelito, Latin Kings och Ulla-Britt Kotsinas, språkprofessor föreläser och rappar tillsammans om språk och slang.

Svensken om svenskan ( 2004)

Lars-Gunnar Andersson, professor i modern svenska som i flera år medverkat i radioprogrammet ”Språket”.

Att bekämpa byråkratiska (2003)

Sara Olin, språkvårdare Riksskatteverket. Ingemar Unge, journalist, författare och kåsör.

Testa din text (2002)

Maria Sundin, Regeringskansliets Klarspråksgrupp.

Va17äresomärsåsvårtmedsvenskarå (2002)

Kjell Kampe, utbildare i svenska för invandrare.

En upptäcktsresa i svenska språket (2001)

Bo Strömstedt, tidigare chefredaktör Expressen.

Tänk först – skriv sedan (2000)

Göran Sandblom, logoped och universitetsadjunkt, Mitthögskolan. Lena Waldau, journalist, informatör, studierektor, Mitthögskolan. Karin Guldbrand, civilekonom, webbredaktör och författare.

Informera istället för att imponera (1999)

Birgitta Wejnarth, språkvårdare SPP. Eva Mårtensson, lärare och forskare i Kommunikationsvetenskap, Mitthögskolan Sofia Andersson, skådespelare.

Från krångelspråk till klarspråk (1998)

Hans Waldenström, språkvårdare Sveriges Radio. Margareta Westman, professor, Svenska språknämnden. Ola Karlsson, medlem i Svenska datatermgruppen, anställd på Svenska språknämnden. Lars T Johansson, skådespelare.

Så gör vi myndighetsspråket bättre i Västernorrland (1997)

Barbro Ehrenberg-Sundin, språkexpert Regeringskansliet. Nicke Sjödin, författare. Louise Viotti, informationschef Länsstyrelsen Stockholm. Eva Thorén, Klarspråksgruppen. Åsa Wedin, språkkonsult.

Comments are closed.