Intervju med Fredrik Wackå

Vår huvudtalare på årets språkseminarium, Fredrik Wackå har utbildat mer än 2000 webbredaktörer. Här ger han dig en försmak av sin föreläsning Skriva för webben – skriva för att skapa effekt.

Fredrik Wackå

Varför brinner du för webben?

– Det som driver mig är egentligen inte kanalen i sig utan dess möjligheter att göra livet enklare för folk, att hitta bättre sätt att jobba och så vidare, säger Fredrik. Vi har fått ett verktyg som kan skapa tid, nästan. Och det tycker jag är väldigt spännande. Sen är det förstås också svårt att bortse från den maktförskjutning webben innebär. Vi har helt andra möjligheter än tidigare att jämföra tjänster, granska myndigheter, välja leverantörer och så vidare. Det är djupt positivt.

Vilka är dina tre bästa tips för en effektiv webbplats?

– 1. Inse det ovanstående. Vi må i teknisk och juridisk mening bestämma över våra sajter – men det är användaren som är den som avgör om sajten är bra nog. Det är användaren som bestämmer och det viktigaste vi kan göra är att alltid ha fokus på vad användarna vill.

2. Webben är inte ett arkiv. Bara för att organisationen producerat information betyder det inte att informationen ska publiceras. Genom att utgå från vad användarna behöver kan vi bli bättre på att välja bort.

3. Det finns ett hantverk som fungerar på webben. Det är sällan särskilt svårt eller konstigt men det måste göras – och steg 1 är att få informationen hittad. Lägg kraft på struktur, navigering och sökbarhet. Det är minst lika viktigt som att sidorna håller hög kvalitet när – om – besökaren hittar dem.

Webbrådgivaren Fredrik Wackå

Vad är det vanligaste misstaget webbredaktörer och webbskribenter gör?

– Det är att börja sitt arbete från fel utgångspunkt. Alldeles för många sidor har publicerats för att någon sagt ”jag vill få ut detta”. Alldeles för få sidor har publicerats för att lösa ett problem, en fråga eller en uppgift för någon. Kort sagt – vi styrs ofta av utbud snarare än efterfrågan.

Berätta om ett lyckat projekt som du deltagit i!

Det leder lite långt, och blir lite väl omfattande, att beskriva ett projekt. Men jag kommer den 1 oktober att visa exempel på lyckade lösningar både från egna och från andras projekt!

Comments are closed.